Image

In een wereld die dagelijks verandert moeten we op een andere manier gaan denken en lesgeven. Hoe zorgen we ervoor dat het (zorg)onderwijs blijft aansluiten op de student van nu en het werkveld van morgen? Op 23 september kijken we naar de grootste breinbrekers in het zorgonderwijs van dit moment:

 1. Technologie en de zorgprofessional van de toekomst
 2. Toekomstgericht onderwijs
 3. Innovatieve onderwijsconcepten

Op deze dag staat vernieuwing binnen het zorgonderwijs centraal. We bespreken welke zorgtechnologie studenten kennen, hoe de zorgopleiding van de toekomst eruit ziet en welke creatieve onderwijsconcepten er al zijn in de praktijk.

Na dit congres weet je:

 • Welke invloed de digitalisering heeft op jouw onderwijs
 • Hoe de zorgprofessionals van de toekomst het best opgeleid kunnen worden
 • Hoe je jouw rol als docent of (praktijk)opleider kunt optimaliseren
Waarom is het belangrijk om in het zorgonderwijs te blijven vernieuwen?

Programma

Woensdag 23 september 2020

09:30 Ontvangst
10:00 Opening door Kjell Lutz
10:15 Breinbreker 1
11:15 Breinbreker 2
11:45 Lunchpauze
12:30 Twee masterclassrondes
16:00 Breinbreker 3
17:00 Netwerkborrel

Image

Breinbreker 1: Technologie en de zorgprofessional van de toekomst

Als gevolg van een veranderende zorgvraag groeit de vraag naar methoden en technologische oplossingen die mensen in staat stellen zelf om te gaan met hun aandoening en de gevolgen ervan. Welke zorgtechnologie móeten studenten kennen? Marian gaat in op de vragen:

 • Hoe kunnen we studenten voorbereiden op een toekomst vol zorgtechnologie?
 • En wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie binnen het onderwijsproces?

door Marian Adriaanse, lectoraat Innovatie in de Care, HAN

Image

Breinbreker 2: De zorgopleiding van de toekomst

Ons zorgsysteem is ingrijpend aan het veranderen. Ten eerste de patiënt zelf, die wordt mondiger, kritischer en nemen meer eigen regie over hun gezondheid. Daarnaast speelt de veranderende technologie een grote rol en kunnen we op technisch gebied heel er veel. Hoe verhouden deze verschuivingen zich tot de rol van de (toekomstig) zorgverlener? Wat doet er nog echt toe als we over een paar jaar nog minder keuzes en handelingen hoeven uit te voeren in het zorgproces? Tijdens deze lezing gaan we in op de vragen:

 • Welke slag moet het zorgonderwijs maken om aan te blijven sluiten bij de nieuwe realiteit?
 • Komen we verder met creativiteit in de zorg en hoe kunnen we dat gaan doen?

door Leon van de Rijt, UCreate

Image

Breinbreker 3: Innovatieve onderwijsconcepten

De hoe, wat en waarom van reflectieonderwijs. Hoe kun je jouw studenten leren reflecteren? En waarom is dit zo belangrijk?

door Menno de Bree, docent ethiek en filosofie bij UMCG

Masterclasses

Als docent of opleider binnen de zorg wil je natuurlijk ook je eigen vaardigheden blijven verbeteren.
Jij bent één van de belangrijkste schakels. Goed onderwijs begint namelijk met de docent/opleider.
Kies uit diverse masterclasses die bij zullen dragen aan jouw eigen kennis en kunde.

In onderwijs, instellingen en het bedrijfsleven heeft het begrip eigenaarschap en het sturen op eigenaarschap een bijna magische status. Wat is eigenaarschap eigenlijk?

Eigenaarschap bij studenten, maar ook bij docenten, is iets wat moeilijk te meten of te sturen is, maar wat direct invloed heeft op motivatie en het leren van mensen.

In deze masterclass nemen we je mee wat het begrip is en hoe motivatie en eigenaarschap met elkaar samenhangen. We laten je zien wat uit onderzoek naar eigenaarschap blijkt én we laten je ervaren hoe het werkt in de praktijk.

Onderwerpen die o.a. aanbod komen:

 • Hoe zorg je er nou voor dat je studenten eigenaarschap krijgen/ontwikkelen?
 • Wat zijn de voordelen?
 • Wat heeft eigenaarschap met motivatie te maken?

Daarnaast werken we met praktische voorbeelden hoe jezelf meer eigenaarschap in jezelf en in je praktijk kunt toe passen. We geven je opdrachten waar je aan kunt werken en die je direct kunt gebruiken in de praktijk.

door Anna de Rijk & Els van Osch, oprichters van de Stichting Zin in Onderwijs 

Wil jij video gaan gebruiken in een leerontwerp? Ja, natuurlijk! Maar waarom eigenlijk? Wanneer is video nu precies effectief voor jouw deelnemers? Wat hoop je dat het toevoegt aan hun leerervaring? En hoe help je de deelnemers betere resultaten te behalen met je video? Kortom, hoe maak jij een leervideo die effectief is….

In deze masterclass behandelen we een paar belangrijke redenen om met video aan de slag te gaan in je leer ontwerp. En we gaan kort in op de bijdrage die video kan leveren, en de beperkingen van het medium. Daarna leren we je de eerste beginselen van werken met het 5 velden model. Je werkt in kleinere groepjes een concreet voornemen verder uit. We doen dit aan de hand van een aantal vragen die essentieel zijn voor het maken van een goede leervideo.

Het mooiste is het als je een echte vraag of casus meeneemt naar deze bijeenkomst, maar je kan ook aansluiten bij anderen in de groep om te helpen hun vraag uit te werken.

Door Saskia Wenniger, Mediawetenschapper, adviseur & onderwijskundig ontwerper

De centrale vraag voor deze masterclass is: Programmatisch Toetsen: wat is het en hoe doe je dat?

Tijdens deze masterclass verkennen we het begrip en de praktijk van het programmatisch toetsen.  We zorgen voor een afwisselend programma met een mix van theorie en praktische voorbeelden waarmee je zelf aan de slag gaat.  

We gaan in op de vragen:

 • Waarom zouden we programmatisch willen toetsen?
 • Wat zijn de kenmerken van programmatisch toetsen?
 • Op welke wijze kun je programmatisch gaan toetsen?
 • Wat zijn uitdagingen en misconcepties rondom programmatisch toetsen?
 • Wat zijn de aandachtpunten voor de implementatie?

door Ellen de Kwant, onderwijskundige en hogeschooldocent

In deze masterclass ga je de mogelijkheden van een aantal digitale tools ervaren. Dit kan een middel zijn om beter aan te sluiten bij de studenten en om de lestijd efficiënt en effectief te gebruiken.

Uit evaluaties blijkt namelijk dat studenten het benutten van hun eigen device (smartphone, tablet of laptop) tijdens de lessen bijzonder op prijs stellen.

Dit werkt meestal bevorderend voor hun motivatie. De aangereikte tools kosten niet veel voorbereidingstijd, zijn gratis te gebruiken en leveren veel extra energie op. Mocht je bang zijn dat de techniek je in de steek laat? Tijdens de workshop is er ook aandacht voor de ‘analoge’ variant van de werkvorm voor noodgevallen.

Tip! Smartphone nodig voor deze masterclass

door Lia Bijkerk

Tijdens deze interactieve sessie wordt verpleegkundig leiderschap vanuit verschillende invalshoeken belicht. Verpleegkundig leiderschap is een belangrijke rol in het werk van verpleegkundigen (in opleiding), maar wat is verpleegkundig leiderschap nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Om verpleegkundig leiderschap te herkennen en in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen, moeten verpleegkundigen leiderschapscompetenties ontwikkelen. Hoe kan dit vorm krijgen binnen het onderwijs en de praktijk? Daarnaast wordt naar een andere belangrijke rol in het werk van verpleegkundigen gekeken: Verpleegkundig ondernemerschap. Wat wordt hieronder verstaan, welke relatie heeft deze rol met verpleegkundig leiderschap en wat kan de toegevoegde waarde zijn voor de cliënt, de professional en de organisatie? Tijdens deze sessie komen concrete voorbeelden uit het hoger beroepsonderwijs van verpleegkundigen in opleiding en de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen aan bod, waarbij de driehoek onderwijs, praktijk en onderzoek een centrale plaats inneemt.

door Gerda Bos

Praktische informatie
 • 23 september 2020
 • 09:30 – 17:00 uur
 • ReeHorst, Ede
 • vanaf 465,-
Voor wie?

Dit congres is geschikt voor docenten, (praktijk)opleiders en onderwijsontwikkelaars in het zorgonderwijs, op zowel MBO als HBO niveau.

Tarieven

 • Early bird tickets
  voor de eerste 50 deelnemers
  365,- per persoon

 • Regulier tarief
  voor de primaire doelgroep
  465,- per persoon >