Image


Let op: dit congres wordt digitaal georganiseerd.
Jouw voordelen:

 • geen reistijd
 • veilig vanuit huis te volgen
 • inclusief congrespakket

Congres Breinbrekers in het onderwijs

De coronacrisis heeft een grote impact op het zorgonderwijs. Dit heeft ook grote gevolgen voor jouw onderwijs. Hoe zet jij jouw student in zijn kracht als je fysieke lessen zijn beperkt tot 4 uur per week? Welke vernieuwingen zijn verbeteringen en waar loop je tegen problemen aan? En hoe kan jij in deze wisselende context echte professionals opleiden?


Zorgonderwijsvernieuwers

Wij geloven dat het onderwijs van vandaag naadloos zou moeten aansluiten op de zorgpraktijk van morgen. Tijdens dit congres komen de belangrijkste breinbrekers voor het toekomstige werken in de zorg samen.

De breinbrekers van 2021 zijn:


Image

Welke onderwijsvernieuwing is wel of niet relevant?

Image

Hoe zet je de student bij digitaal onderwijs in zijn kracht?

Image

Hoe geef je het onderwijs van de toekomst vorm?

Nieuw programma

09.00 Start livestream waitingroom
09.15 Deelnemers en informele kennismaking met dagvoorzitter Kjell Lutz
09.30 Opening door de dagvoorzitter

Als je binnen de zorg én het onderwijs actief bent, vliegen de vernieuwingen je om de oren. Samenwerken, reflecteren, creativiteit, 21 eeuwse vaardigheden ontwikkelen. En het liefst alle studenten een eigen leerweg laten volgen.

Maar moet je ze nou formatief toetsen of toch summatief? Of deze behoefte aan maatwerk en vernieuwingen uiteindelijk uitvoerbaar en/of wetenschappelijk onderbouwd is, doet er vaak niet toe.

 • Waardoor worden deze innovaties eigenlijk gevoed?
 • Leiden al die vernieuwingen wel tot verbetering of alleen maar tot meer problemen?
 • En hoe kan je wel de goede verbinding leggen tussen werk en leren?

Wat als we nou weer eens gewoon gingen lesgeven? Een kritische kijk op de misconcepties van vernieuwend onderwijs door Tjip de jong.

door Tjip de Jong, auteur van o.a. het boek Zin & onzin van onderwijsvernieuwing

Nu een groot deel van de lessen op een hybride/blended manier zijn vormgegeven en je vaak nog maar 4 uur per week echt fysiek les geeft, is het lesgeven ineens een totaal andere tak van sport geworden. Het is veel moeilijker om studenten bij de les te houden, een groot deel lijkt af te haken, motivatie wordt minder en sommigen dreigen zelfs de kluts kwijt te raken.

 • Wat gebeurt er in hun brein?
 • Hoe houd je ze gemotiveerd en aan de gang?
 • Op welke wijze kan feedback gegeven worden nu je jouw studenten steeds minder vaak ziet?
 • Welke vragen moet je stellen?
 • En wat kan jij doen om de student ook in een digitale situatie actief mee te laten doen?

Oscar Reijmerink zal als expert op het gebied van het zenuwstelsel in relatie tot leren en als didactisch beeldcoach ingaan op “het bij de les houden” van de student, ook in online of hybride vormen.

door Oscar Reijmerink, didactisch beeldcoach

11.00 Ochtendpauze

Leren verandert. Wil je succesvol zijn, zowel privé als op de werkvloer of voor de klas, dan doe je er verstandig aan mee te veranderen. De huidige crisis heeft een enorme boost gegeven aan het online leren, maar ook zonder de crisis is het belangrijk om niet stil te blijven zitten. Tijdens dit laatste plenaire onderdeel geeft Jeroen Busscher zijn blik op de eerste twee onderdelen van de dag en maakt hij tevens de koppeling naar het boek de Lee(r)evolutie en zijn meest recente boek Leidinggeven in de hybride organisatie.

 • Waar gaat het onderwijs naartoe?
 • Welke skills moet jij als docent of praktijkopleider verbeteren of aanleren als het gaat om persoonlijke ontwikkeling?
 • En hoe zorg je ervoor dat je, ook op afstand, in verbinding blijft met collega’s én je studenten?

door Jeroen Busscher, zelfstandig consultant en auteur van o.a. Aanstekelijk veranderen en de leer(r)evolutie

12.15 Lunchpauze
13.15 Masterclassronde 1
14.15 Middagpauze
14.45 Masterclassronde 2
15.45 Afsluiting
16.00 Einde programma

17.00 Netwerkborrel

Masterclasses

Goed onderwijs begint bij jou als docent. Daarom ga je ook met je eigen skills aan de slag, met onderwerpen als digitale didactiek, interprofessioneel onderwijs en dynamische online werkvormen. 

Max. 20 deelnemers, beginners masterclass

De onderwijspraktijk is uiterst weerbarstig om studenten interprofessioneel op te leiden. Vaak voelen docenten zich lekker in hun eigen opleiding en vakgebied. Ze willen steeds vaker met andere docenten van andere opleidingen samen onderwijs verzorgen en willen graag handvatten om dit vorm te geven. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen verpleegkundigen samen met maatschappelijk werk en de zorgtechnicus een App voor patiënten/cliënten maken om de eigen regie te versterken? En hoe richt je dan het onderwijs in om dit mogelijk te maken?

Het doel van deze masterclass is kennismaken met het begrip interprofessioneel opleiden en het aanbieden van een aantal praktische tools om eerste stappen te zetten naar interprofessioneel onderwijs. Daarvoor heb je interprofessionele docenten nodig. Echter, hoe ontwikkelen docenten zich tot een interprofessionele docent?

In deze interactieve masterclass wordt stil gestaan bij:

 • Wat is interprofessioneel onderwijs?
 • Traditionele denkbeelden
 • Competenties van een interprofessioneel docent
 • Tips voor beginnende docenten om interprofessioneel onderwijs op te starten
 • Ervaringen en nieuwe inzichten die bij de zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool veel positieve energie oplevert t.a.v. samenwerken.

door Albine Moser, Zuyd Hogeschool Academie verpleegkunde en Academie ergotherapie

Hoe kan je er als docent of praktijkopleider voor zorgen dat jouw lessen ook online dynamisch en interactief zijn? Worstel jij, net als vele anderen, met de invulling van jouw online of hybride lessen? Dan is deze masterclass voor jou!

Kjell Lutz helpt je de omslag te maken naar een effectieve online les:

 • Je ontdekt wat er allemaal mogelijk is tijdens de opening/afsluiting
 • Je oefent met het leiden van virtuele groepen
 • Je leert online lessen interactief en energiek te maken middels direct toepasbare werkvormen

door Kjell Lutz, (online-) dagvoorzitter en trainer

Max. 20 deelnemers, geschikt voor MBO/HBO-docenten

In deze masterclass ga je de mogelijkheden van een aantal digitale tools ervaren. Deze tools kun je inzetten om je online onderwijs te activeren en om de lestijd efficiënt en effectief te benutten. Het activeren van studenten stimuleert de motivatie en betrokkenheid van studenten.

De aangereikte tools kosten niet veel voorbereidingstijd, zijn laagdrempelig, zijn gratis te gebruiken en leveren veel extra energie op.

Mocht je bang zijn dat de techniek je in de steek laat? Tijdens de workshop is er ook aandacht voor de ‘analoge’ variant van de werkvorm voor noodgevallen.

Tip! Smartphone nodig voor deze masterclass

door Estella Griffioen, eigenaar van onderwijsadvies en trainingsbureau Didactivate

EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een voldoende competente professionals in opleiding. Ze worden in medische beroepen gebruikt om het competentieprofiel te operationaliseren naar herkenbare activiteiten op de werkplek. In deze masterclass vertelt Anne Marije Steensma over het gebruik van EPA’s bij de toetsing van het praktijkleren.

Ze gaat in op:

 • Waarom EPA’s?
 • Hoe ontwerp en gebruik je EPA’s?
 • De 5 EPA bekwaamheidsniveaus
 • Ervaringen en voorbeelden van verschillende opleidingen

door Anne Marije Steensma (opleiding Physician Assistant, HU)

Verpleegkundig leiderschap is een belangrijke rol in het werk van verpleegkundigen (in opleiding), maar wat is verpleegkundig leiderschap nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Om verpleegkundig leiderschap te herkennen en in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen, moeten verpleegkundigen leiderschapscompetenties ontwikkelen. Hoe kan dit vorm krijgen binnen het onderwijs en de praktijk? Daarnaast wordt naar een andere belangrijke rol in het werk van verpleegkundigen gekeken: Verpleegkundig ondernemerschap. Wat wordt hieronder verstaan, welke relatie heeft deze rol met verpleegkundig leiderschap en wat kan de toegevoegde waarde zijn voor de cliënt, de professional en de organisatie?

Tijdens deze interactieve sessie:

 • Wordt verpleegkundig leiderschap vanuit verschillende invalshoeken belicht
 • Er worden concrete voorbeelden behandeld uit het hoger beroepsonderwijs van verpleegkundigen in opleiding en de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen aan bod, waarbij de driehoek onderwijs, praktijk en onderzoek een centrale plaats inneemt.

door Gerda Bos, docent van de hbo-verpleegkunde bij de Academie Gezondheid en Vitaliteit aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Veel zorgopleidingen zijn bezig om meer aandacht te geven aan het thema zorg & technologie. In de praktijk komen steeds meer technologische oplossingen. Maar voor goede oplossingen die passen in het werkproces van de zorg is het nodig dat technici en zorgprofessionals samenwerken in het ontwerpproces. Welke competenties hebben zorgprofessionals hiervoor nodig? In het onderwijs kun je toekomstige zorgprofessionals al laten oefenen met deze manier van samenwerken door gezamenlijke projecten met technische opleidingen te organiseren. Denk aan samenwerking met bijvoorbeeld IT-opleidingen, waarbij studenten samen technische producten ontwerpen voor de zorg. Hoe zet je de volgende stap om zorgverleners zo op te leiden, dat ze ook actief betrokken raken bij technologische innovaties? En hoe ga je om met de uitdagingen die voortkomen uit het samenwerken met andere disciplines en opleidingen? 

In deze masterclass delen we onze ervaringen met het inzetten van een “Design Sprint” in de praktijk en in het onderwijs.
Binnen
onderzoeksproject COUNT hebben we vóór en in co-creatie mét twee ziekenhuizen verschillende innovaties ontwikkeld om de praktijk te verbeteren. Uitgangspunt hierbij was het maximaal betrekken van zorgverleners in het ontwerpproces. In de praktijk is dit erg lastig. Zorgverleners zijn bijzonder druk en ervaren nauwelijks ruimte om actief betrokken te zijn in het ontwerpproces van innovaties. Omdat we in deze beperkte tijd toch echt tot zinvolle innovaties wilden komen, hebben we in beide ziekenhuizen een Design Sprint ingezet, waarbij in één week het hele proces van Design Thinking wordt doorlopen, eindigend bij een werkend prototype dat getest werd. De Design Sprint is voor veel meer situaties een geschikte methode. We zullen dan ook graag in gesprek gaan over hoe deze methode ingezet kan worden in actieonderzoek en projectonderwijs met studenten.   

Door Thijs van Houwelingen, postdoctoraal onderzoeker bij het Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties, docent Verpleegkunde en docent Klinische Gezondheidswetenschappen en Rosa de Vries, onderzoeker en ontwerper bij het Lectoraat Co-Design.

Microlearning is een van de populairste leervormen van vandaag. Hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Maar hoe ontwerp je zelf kort en krachtig lesmateriaal? Aan de hand van een praktijkcasus, leggen Marie-Louise Kok (digital learning expert) en Sanne Schweers (inhoudsdeskundige) uit hoe je zelf aan de slag kunt met microlearning binnen jouw organisatie. Ze produceerden een gratis educatieve videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg, en vertellen over het onderzoek dat daaraan vooraf ging onder zo’n 200 zorgverleners en hoe ze tot het eindresultaat kwamen. Met aandacht voor: in gesprek met je doelgroep, co-creatie, experimenten, storytelling, videotips. Nieuwsgierig geworden of microlearning iets is voor jou en jouw organisatie? En hoe je zelf een leerprogramma met microlearning ontwerpt? Kom naar deze masterclass!


Praktische informatie
 • 21 april 2021
 • 09:30 – 17:00 uur
 • Online congres
 • vanaf 485,-

Voor wie?

Dit congres is geschikt voor docenten, (praktijk)opleiders, onderwijsontwikkelaars en opleidingsmanagers in het (zorg)onderwijs, werkzaam bij een hogeschool, MBO-instelling, ziekenhuis, opleidingsinstituut, universiteit of zorginstelling.

Tarieven

€485,-

Regulier tarief, inclusief congrespakket