De sprekers

Breinbrekers in zorgonderwijs start in de ochtend met een plenair programma. In de middag kun je verschillende masterclasses kiezen, jij bepaalt dus wat je leert en van wie je dit leert. De biografie van de sprekers lees je hier.

Kjell Lutz

Andre Lollinga
Breinbreker 2: Skills van de toekomstige zorgprofessionals

Ons doel is om het welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals te stimuleren, behouden en zo mogelijk te vergroten. Dat doen we door het uitwisselen van ervaringen, delen van kennis, het vergroten van expertise en het gezamenlijk opzetten van innovatie –en onderzoeksprojecten, alsook het implementeren en toetsen van interventies die hieraan bijdragen.

Tevens zijn we een actieve gesprekspartner en expertise groep voor anderen, zoals bv opleidingen en opleidingsdirecteuren, wetenschappelijke verenigingen, FMS, V&VN, COC’s, Min VWS etc.

Daarnaast leveren we actief een bijdrage aan conferenties c.q. congressen (bijvoorbeeld NVMO en MMV congres, AMEE, Ottawa, ICRE ed.)

Andre Lollinga: bij Academycoaching bied ik ondersteuning aan hoog opgeleide young professionals (in de zorg). Dit kan in mijn rol als (loopbaan)coach of als adviseur. De onderwerpen waar ik vaak bij betrokken ben zijn; Stressreductie/ burn-out, zelfvertrouwen, grenzen aangeven, balans werk-privé.

Kjell Lutz

Peter Joosten
Breinbreker 1: Technologie & zorgonderwijs

Peter Joosten MSc. heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde en Journalistiek gestudeerd. Naast blogger en podcaster (Biohacking Impact podcast) is hij spreker en adviseur bij diverse bedrijven en instellingen, waaronder TEDx, The Biohacker Summit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is auteur van het boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens.

Als gastdocent is hij verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (Master Human Technology Interaction), Bildung Academie Leiden (thema: zorginnovatie) en de School voor Journalistiek, Hogeschool van Utrecht (thema: mensverbetering).

 Peter wordt daarnaast regelmatig geïnterviewd voor televisieprogramma’s, kranten, radio en magazines over biohacking en de impact van technologie op de mens (waaronder RTL5, BNNVARA, Radio 1, Men’s Health, BNR Nieuwsradio, Volkskrant, Tegenlicht en De Correspondent).

Meike Berben

Jelle Jolles
Inspirerende afsluiting

Jelle Jolles is Universiteitshoogleraar Neuropsychologieaan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Jelleis een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen en om het cognitief presteren bij volwassenen en ouderen.

Kjell Lutz

Kjell Lutz
Dagvoorzitter

Kjell Lutz heeft organisatiepsychologie in Utrecht gestudeerd waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in kennisoverdracht. Na zijn studie is hij eerst gaan werken als projectleider van e-learning cursussen en daarna als trainer. Hij heeft vele soorten doelgroepen getraind van advocaten tot food producenten, van accountants tot politiemedewerkers en van HR consultants tot gemeente ambtenaren. Tijdens dit werk ontdekte hij zijn passie voor het podium, eerst als spreker en later als dagvoorzitter.

Ilse Erich

Ilse Erich
Masterclass Team Based Learning (TBL)

Ilse Erich is als wijkverpleegkundige 10 jaar werkzaam geweest waarna zij een lesbevoegdheid in pedagogiek behaalde en onderwijskunde studeerde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 werkt zij als onderwijskundige binnen het academisch onderwijs met expertise in de domeinen: docentprofessionalisering en curriculum ontwikkeling. In haar vrije tijd schrijft zij een proefschrift over de professionele identiteitsontwikkeling van geneeskundestudenten.

Zoekend naar innovatieve manieren om onderwijs effectiever en aantrekkelijker in te richten, heeft zij het Team-based learning (TBL) omarmt. Team Based learning (TBL) is een bewezen effectieve, activerende werkvorm waarin studenten actief samenwerkend leren. In Amerika volgde zij de opleiding voor TBL Trainer Consultant en is momenteel de enige gecertificeerde ‘train de trainer’ in Nederland. Zij wordt regelmatig gevraagd om teams van docenten, leraren, curriculumontwikkelaars en/of onderwijskundigen bekend te maken met de TBL principes en te coachen bij het herschrijven van bestaande onderwijsmaterialen of nieuw te ontwikkelen materiaal. Momenteel is zij werkzaam als senior onderwijskundige bij de VUmc academie waar zo’n 200 opleidingen, trainingen en workshops worden verzorgd, waaronder een TBL opleiding voor docenten.

Carlijne Philips

Carlijne Philips
Masterclass Studenten bij de les houden:
effectief doceren met BreinTOOLS

Dr. Carlijne Philips, oprichter van Breingemak. Carlijne was jarenlang manager en strategisch projectleider. Is nu spreker en (team)coach met passie voor het brein en mentale fitheid. Met haar warme aanpak en nieuwsgierigheid weet zij mensen te prikkelen en met humor aan het denken te zetten.

Meike Berben

Meike Berben
Masterclass Differentiatie: lessen beter afstemmen
op verschillen tussen studenten

Meike is docent Nederlands en Frans en onderwijskundige. Nadat ze een aantal jaren als docent in het voortgezet onderwijs en NT2-onderwijs werkte, startte ze in 2011 bij CPS. Als consultant begeleidt ze docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs op het gebied van didactiek en taal. Haar specialismen zijn differentiëren in de les, ICT in de les, activerende didactiek en taalgericht vakonderwijs. Ook is ze auteur van het boek Differentiëren is te leren!

Femke Jongen-Hermus

Femke Jongen-Hermus
Masterclass Programmatisch toetsen, hoe doe je dat?

Carol Timmer is opleidingsadviseur bij het Amsterdam UMC.

Anoeska Vellekoop

Anoeska Vellekoop
Masterclass Online didactische modellen
in de 21e eeuw

Anoeska Vellekoop is educatie consultant bij Learning Connected & Study 2 Go

Ingena Visser

Ingena Visser
Werkplekleren met ondersteuning van leertechnologie

Ingena Visser is adviseur bij het Amsterdam UMC.

Carol Timmer

Carol Timmer
Werkplekleren met ondersteuning van leertechnologie

Carol Timmer is opleidingsadviseur bij het Amsterdam UMC. 

Carol Timmer

Joke Fleer
Breinbreker 2: Skills van de toekomstige zorgprofessionals

Joke Fleer is associate professor bij de afdeling Gezondheidspsychologie van het UMCG. In haar werk richt ze zich onder andere op het onderzoeken van (voorspellers van) burnout bij geneeskundestudenten. Daarnaast heeft ze een kernrol binnen het geneeskundeonderwijs, waarbij ze de taak heeft onderwijs te ontwerpen gericht op persoonlijke ontwikkeling.