Image
Masterclasses: Skills voor jou als docent of opleider

Als docent of opleider binnen de zorg wil je natuurlijk ook je eigen vaardigheden blijven verbeteren. Jij bent één van de belangrijkste schakels. Goed onderwijs begint namelijk met de docent/opleider. Kies uit diverse masterclasses die bij zullen dragen aan jouw eigen kennis en kunde.

Deze masterclass is vorige editie beoordeeld met een 8,6!

Team Based Learning (TBL) is een effectieve didactische werkvorm waarin studenten actief samenwerkend leren. Traditionele werkvormen zijn doorgaans gericht op de cognitieve processen ‘onthouden’ en ‘begrijpen’.
TBL gaat verder en richt zich op de toepassing en verankering van het geleerde, op communicatie en samenwerking. De methode is ontworpen om actief, gemotiveerd en duurzaam leren te bevorderen in een studiegroep. Het is een soort ‘flip the classroom concept’ waarbij lerenden zich vooraf individueel voorbereiden.
Tijdens het contactonderwijs komen studenten in hun studiegroep samen en maken ze eerst individueel een set toetsvragen. Deze bespreken ze vervolgens binnen hun eigen team om tot consensus te komen over het beste antwoord. Na toetsing passen studenten tijdens de laatste fase in hun team de geleerde kennis toe op casuïstiek, lossen zorgproblemen op of gaan oefenen met nieuw gedrag.

Tijdens deze masterclass leer je: 

 • Meer over deze onderwijsmethodiek waarbij studenten tijdens de binnenschoolse component ook de (CanMEDS-)competenties verwerven die voor het beroep onontbeerlijk zijn
 • Meer over de evidence based methode die het mogelijk maakt om competenties met elkaar te verbinden

door Ilse Erich, TBL Academy

Nieuwe masterclass!

We weten steeds meer over hoe mensen leren. Ook zijn er zijn steeds meer online tools beschikbaar, die ingezet kunnen worden om het leerproces te verbeteren. Daarom kan leren in de 21e eeuw niet meer alleen op traditionele wijze plaatsvinden. Om in deze tijd goed les te kunnen geven, vormt kennis van verschillende termen en modellen uit de didactiek de basis, maar gaat het bovenal om hoe je deze kunt vertalen naar de nieuwe leermogelijkheden.

In de masterclass  ‘Didactische modellen in de 21e eeuw’ gaan we in op didactische modellen en hun toepassing op de nieuwe wereld van het leren. 

In deze masterclass leer je meer over: 

 • De taxonomie van Bloom
 • De vergeetcurve van Ebbinghaus
 • 70:20:10 leermodel
 • Flipping the classroom
 • Online didactiek
 • Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk

door Anoeska Vellekoop, educatie consultant bij Learning Connected & Study 2 Go

Nieuwe masterclass!

Op diverse plekken in de wereld wordt sinds een aantal jaren in het medisch onderwijs een nieuwe vorm van toetsing geïntroduceerd. Een integraal beoordelingsprogramma waarin het ondersteunen van het leren centraal staat. Deze innovatie staat bekend als programmatisch toetsen.

De centrale vraag is: programmatisch toetsen… hoe doe je dat?

Tijdens deze masterclass gaan we in op:

 • Wat zijn de kenmerken van programmatisch toetsen?
 • Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen?
 • En hoe kunnen praktische knelpunten opgelost worden?

Dit alles vanuit het perspectief van het Toetsprogramma Klinische Vaardigheden op het Skillslab voor Geneeskunde studenten aan de Universiteit Maastricht.

door Femke Jongen-Hermus, Faculty of Health, Medicine & Life Sciences (FHML), Maastricht University (UM)

Deze masterclass is vorige editie beoordeeld met een 8,7!

Effectief doceren met BreinTOOLS

We weten steeds beter hoe het brein werkt. En waar kun je die kennis nou beter toepassen dan in het onderwijs? Tijdens deze inspirerende en super pragmatische masterclass gaan deelnemers hiermee aan de slag. Je gaat (één van je) vakken breinproof maken met BreinTOOLs. Dus kom met een vak in je achterhoofd naar deze masterclass en ga naar huis met talloze inzichten en tips waardoor jouw vak (nog) leuker wordt, beter wordt gewaardeerd en beter wordt gemaakt.

Deze masterclass wordt verzorgd door dr. Carlijne Philips, oprichter van Breingemak. Zij was jarenlang manager en strategisch projectleider. Is nu spreker en (team)coach met passie voor het brein en mentale fitheid. Met haar warme aanpak en nieuwsgierigheid weet zij mensen te prikkelen en met humor aan het denken te zetten.

Na afloop krijgt iedereen een ‘cadeautje’ namelijk een kaart waarop de BreinTOOLs staan.

door Carlijne Philips, oprichter Breingemak

Nieuwe masterclass!

Hoe besteed jij aandacht aan de verschillen tussen de studenten? Aan de slag gaan met differentiëren maakt je creatiever in het betrekken van leerlingen bij de les en het motiveren van leerlingen. Zo draag je bij aan betere leeropbrengsten en vergroot je de kansen van al jouw leerlingen. Differentiëren is niet iets wat je van de ene op de andere dag in de vingers hebt. Het kost tijd om te ontdekken wat elke leerling nodig heeft.

CPS adviseur Meike Berben, auteur van het boek ‘Differentiëren is te leren’ zal een activerende en inspirerende inleiding verzorgen over differentiatie in de les. 

Tijdens deze masterclass leer je: 

 • Wat differentiatie is
 • Welke manieren van differentiatie er zijn
 • Welke manieren van differentiatie je reeds toepast en welke je nog meer zou willen toepassen

Tevens krijgen deelnemers de gelegenheid een beknopte uitwerking te maken voor hun eigen onderwijspraktijk en wisselen ze deze uitwerking uit met collega-deelnemers.

door Meike Berben, auteur ‘Differentiëren is te leren’. 

Nieuwe masterclass!

De stroom aan zorginnovaties maakt continu leren cruciaal, zowel op organisatie- als individueel niveau. Dit vraagt om een duurzame investering in leren, opleiden en ontwikkelen. Er valt simpelweg té veel te leren voor de traditionele manier, dus er moeten andere manier van opleiden worden bedacht. Een van de mogelijkheden is Werkplekleren.

Amsterdam UMC maakt gebruik van ICT-hulpmiddelen om leerprocessen van werkplekleer-studenten te ondersteunen. Eén van de hulpmiddelen is MOOS, een mobiel kennis en sociaal leerplatform. Hiermee kan het opleiden van studenten worden ondersteund. Dit wordt gedaan door de studentengroep in een werksituatie uit te dagen het juiste (werk)gedrag te laten zien.

Tijdens deze masterclass leer je meer over werkplekleren en maak je kennis met MOOS.

door Carol Timmer, opleidingsadviseur Amsterdam UMC & Ingena Visser, adviseur Amsterdam UMC